Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan berbat haber

Genel May 22, 2023 Yorum Yok
İHA

Bursa’da silindir operatörü olarak çalıştığı iş yerinden devamsızlık sebebiyle kovulan emekçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Hakkında temelsiz devamsızlık tutanağı tutulduğunu, iş yerinde fazla mesai yaptığını ve ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde de çalıştığını, yasal olarak ödenmesi gereken fiyatlarının ödenmediğini ileri süren personel, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen fiyat alacağı, fazla mesai, hafta tatili fiyatı ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı şirket kararı Yargıtay’a taşıdı

Davalı şirket ise davacının iş akdinin devamsızlık yapması sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini lisana getirirken, mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı şirket kararı Yargıtay’a taşıdı.

Yüksek Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda emekçinin işe devamsızlığının her durumda patrona haklı fesih imkanı vermediği hatırlatıldı. Devamsızlığın haklı bir sebeple dayanması halinde patronun derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmadığına dikkat çekildi.

İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının mevti yahut hastalığı, personelin tanıklık ve uzmanlık yapması üzere haller işe devamsızlığı haklı kılan sebepler olarak sıralandı.

Karar çıktı: Emekçinin çalışması gereken günde işe başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir

Mazeretin ispatı noktasında düzmeceliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sıhhat kuruluşlarından alınan raporlara da kıymet verilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda şu sözlere yer verildi:

“Devamsızlık müddeti, gerisi gerisine iki işgünü yahut bir ay içinde iki kez rastgele bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça patronun haklı fesih imkanı yoktur. Son ayda birinci devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık müddet dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık periyotlar içinde kıymetlendirilir. İş günü, personel bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş mukavelesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde kelam konusu günlerde çalışılmaması da patrona haklı fesih imkanı tanır. İş yerinde cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da başka kaidelerin varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturabilir. İş kontratının askıya alınması durumunda personelin çalışması gereken günde işe başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir