Realist öykücülüğüyle bilinen, Batılı manada eserler veren muharrir: Samipaşazade Sezai

Genel Nis 27, 2023 Yorum Yok
ensonhaber.com

Samipaşazade Sezai, 1859’da İstanbul’da doğdu. Babası birinci Ulusal Eğitim Bakanı Abdurrahman Sami Paşa, annesi paşanın ikinci eşi ve Kafkasya’dan getirilmiş bir cariye olan Gülârâyiş Hanım’dır. Çocukluğu babasının Taşkasap’ta bulunan geniş konağında geçti. Bu konakta, devranın kıymetli edebiyatçılarıyla tanıştı ve birinci tahsilini özel hocalardan aldı. Muharririn bugün 87’inci mevt yılı.

Saygıyla anıyoruz…

Çamlıca’daki köşklerine komşu olan Abdülhak Hamid ve Recaizade Mahmut Ekrem’le dostluk kurdu ve ömür uzunluğu dostlukları devam etti.

1879’da Evkâf-ı Hümayûn Mektûbî Kalemi’nde misyona başladı, akabinde 1901 yılına kadar Londra Sefâreti’nde ve Hariciye Nezâreti İstişâre Odası’nda çalıştı.

1901’de Paris’teki Jön Türkler’in başkan takımının yanına giderek, İttihat ve Terakki’nin yayın organı Şûrâ-yı Ümmet gazetesinde Osmanlı Devleti’nin siyasetlerini eleştiren yazılar yazdı.

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. 1909-1921 yılları ortasında Madrid büyükelçiliği yaptı. 1921’de misyonundan ayrılarak yeniden İstanbul’a geldi.

Beklenen ilgiyi görmedi

1927’ye kadar çeşitli gazete ve mecmualara yazılar yazdı. 1927’de TBMM tarafından kendisine cüzi bir maaş bağlandı ve geçimini sıkıntı koşullar altında sağladı. 26 Nisan 1936’daki vefatına kadar İstanbul Belediyesi’nce Kadıköy Mühürdar’da kiralanan bir konutta yaşadı.

Samipaşazade Sezai’nin birinci yazısı “Maarif” on dört yaşındayken Kamer’de yayınlandı. Yirmi yaşlarında Şir isimli 3 perdelik bir trajedi yazdı ama bu yapıtla beklediği ilgiyi göremedi.

Tek roman: Sergüzeşt

Tek romanı olan Sergüzeşt’i 1888 yılında yayınladı, bu yapıtla birlikte ismi “Sergüzeşt yazarı” olarak anılmaya başladı.

1891 yılında yayınladığı Küçük Şeyler isimli kıssalardan oluşan yapıtı edebiyatımızda kısa kıssa çeşidinin başarılı birinci örneklerinden biri olarak değerlendirildi ve Servet-i Fünûn muharrirleri üzerinde büyük tesirler uyandırdı.

Sayfa: 203

Hikayeler ve denemeler yazdı

Rumûzü’l-edeb ve İclâl isimli eserlerindeyse öyküler, denemeler ve seyahat notlarını yayınladı. Paris’te geçirdiği yıllarda edebi yapıtlardan çok politik makaleler üretti, bilhassa Şûrâ-yı Ümmet gazetesinde dış siyaset hakkında yazılar kaleme aldı.

Tamamlanmayan roman: Konak

Hazîne-i Evrâk, İkdam, İleri ve Edebiyyât-ı Umûmiyye Mecmuası’nın muharrir takımında yer aldı. 1934-1935 yıllarında kaleme aldığı Konak isimli romanıysa tamamlanmamıştır. Muharrir, 26 Nisan 1936’da hayatını kaybetti.

Kitap sayfası için bağlantı:

ergul.tosun@ensonhaber.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir