Merkez Bankası sarsıntı bölgesindeki dönüşüme finansal takviye sağlayacak

Siyaset Haberleri Nis 01, 2023 Yorum Yok
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Siyaseti Şurası, siyaset faizine karar verdiği 23 Mart’taki toplantının özeti yayınlandı.

Her ay düzenlenen toplantıda alınan kararın münasebetleri ve gelecek planları bu özetlerde yer alıyor.

Yeni yayınlanan özette de 6 Şubat tarihinde gerçekleşen zelzelelerin değerli bir yeri var.

Toplantı özetinde, Merkez Bankası’nın zelzele bölgesindeki dönüşüm çalışmalarına finansal takviye sağlayacağı belirtildi.

Merkez Bankası’nın bu kararı, yalnızca ekonomik açıdan değil, birebir vakitte toplumsal açıdan da değerli.

Dönüşümün desteklenmesi öncelikli

Toplantı Özeti’nde, yaşanan felaketin tesirlerinin düşük düzeylere indirilmesi, gerekli dönüşümün desteklenmesi hedefiyle uygun finansal şartların oluşmasınının önceliklendiriliceği belirtildi.

Resesyon telaşları sürüyor

Yakın periyotta iktisadi faaliyete ait açıklanan dataların iddia edilenden daha olumlu düzeylerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da tesiri ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon tasalarının sürmekte olduğu aktarılan özette, şunlar kaydedildi:

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları sayesinde temel besin başta olmak üzere kimi dallardaki arz kısıtlarının olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek düzeylerini sürdürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve bağlantılarındaki ayrışma devam etmekle birlikte, takas mutabakatları ve yeni likidite imkanları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır.

“Uygulanan siyasetlerin dayanağıyla enflasyonun düzeyinde güzelleşmeler görülmeye başlandı”

Özette, milletlerarası nakliyat maliyetlerinin düşüş eğilimini şubat ayında koruduğu kaydedilerek, son aylarda döviz kurunda gözlenen istikrarlı seyrin sürdüğü bildirildi. Bu görünüm altında, üretici fiyatlarındaki artışın ocak ayına kıyasla yavaşladığı ve yıllık üretici enflasyonundaki gerileme eğiliminin devam ettiği söz edilen özette şu söylendi:

Uygulanan bütüncül siyasetlerin takviyesiyle enflasyonun düzeyinde ve eğiliminde güzelleşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, sarsıntının yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir.

“Veriler istihdamdaki artış eğiliminin sarsıntı sonrasında korunduğunu gösteriyor”

Özette, mart ayına ait yüksek frekanslı dış ticaret bilgilerinin sarsıntıdan etkilenen bölgeden yapılan ihracatın afet sonrasındaki düşüşü takiben toparlanma eğilimi sergilediğine işaret ettiği kaydedilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

Benzer halde, işgücü piyasasına ait yüksek frekanslı bilgiler ülke genelinde iş ilanı ve müracaatlarında sarsıntı sonrasında hudutlu ivme kaybına karşın takip eden haftalarda toparlanma ima etmektedir. Kartla yapılan harcamaların ise afet bölgesinde sarsıntı öncesi eğiliminin sonlu olarak altında olduğu gözlenmektedir. Öte yandan, saha görüşmelerinden edinilen detaylı bilgiler zelzeleden etkilenen bölgede yer alan sanayi üretimi alt yapısının büyük ölçüde korunduğuna ve üretimin sürekliliğinin sağlandığına işaret etmektedir.

Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye iktisadının performansı üzerinde kalıcı bir tesirde bulunmayacağı öngörülmektedir. Mevsimsellikten arındırılmış istihdam 2023 yılının ocak ayında bir evvelki aya kıyasla yüzde 0,8 oranında (264 bin kişi) çeyreklik bazda ise yüzde 1,2 oranında (377 bin kişi) artmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış olarak işgücüne iştirak oranı bir evvelki aya nazaran yatay seyrederek yüzde 54,1 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,6 puan azalışla yüzde 9,7 seviyesine gerilemiştir. Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı bilgiler istihdamdaki artış eğiliminin zelzele sonrasında hudutlu ivme kaybetmekle birlikte korunduğunu göstermektedir.

“Depremin 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilecektir”

Para siyaseti duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para siyaseti ile ne ölçüde denetim altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı amacına ulaşılması odağında belirleneceği hatırlatılan özette şunlara vurgu yapıldı:

Para siyasetinde sürdürülebilir fiyat istikrarı gayesi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline uygun formda iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Konsey, yaşanan felaketin tesirlerinin en düşük düzeylere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi hedefiyle uygun finansal şartların oluşmasını önceliklendirecektir. Bu çerçevede, mevcut destekleyici tedbirlere ek olarak, 2023 Yılı Para Siyaseti ve Liralaşma Stratejisi metninde paylaşılan, likidite şartlarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusu değerlendirmeye alınmıştır.

Kurulun, fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir siyaset uyumuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro siyaset bileşimi oluşturulmasını desteklediği aktarılan özette, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve data odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği bildirildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir