Felsefeci Ahmet Arslan’nın beş ciltten oluşan Birinci Çağ İdeoloji Tarihi kitapları

Genel Nis 01, 2023 Yorum Yok
ensonhaber.com

İlkçağ ideolojisi denildiğinde tek bir anlayıştan bahsetmek mümkün değildir. Epeyce geniş bir vakit aralığına yayılmış bu devir, tam bilakis, çok farklı filozof ve yaklaşımları içermektedir. Muharrir Ahmet Arslan’ının bu ihtimamlı çalışması sayesinde ideolojiyi daha çok seveceksiniz.

Arslan’ının beş kitaptan oluşan Birinci Çağ İdeoloji Tarihi kitabı, ideolojiye dair ne varsa okurlara sunuyor. Arsito’dan Sokrates’e dair kıymetli bilgilerin yer alığı bu yapıtları kitaplığınızda, kütüphanenizde eksik etmeyin.

Bu bakımdan, kendinden evvelki periyotlarla kıyaslandığında, beşere ve cihana ait yeni bir kavrayış biçiminin yanı sıra bu yeni tavrın tarihî olarak farklı ekoller üzerinden çeşitlenmesini de temsil eder.

Ahmet Arslan’ın beş ciltlik İlkçağ İdeoloji Tarihi serisinin birinci cildinde, başlangıcından Sofistlere kadar olan periyot Yunan ideolojisinin ortaya çıkışı, gelişimi ve muhakkak başlı temsilcilerinin görüşleri üzerinden veriliyor.

İkinci ciltte Sofistlerden başlayarak Sokrates, küçük Sokratesçi okullar ve Platon ideolojisi ele alınıyor. Üçüncü cilt ise tümüyle, hem ortaçağ İslam ideolojisi hem de geç periyot Hıristiyan ortaçağ ideolojisi tarihi bakımından özel kıymete sahip.

İlk öğretmen: Aristoteles

Müslümanların “İlk Öğretmen” olarak nitelendirdikleri Aristoteles’e ayrılmıştır. Helenistik periyodun Epikurosçuluk, Stoacılık ve Septiklik diye bilinen üç okulu dördüncü cildin konusunu oluşturmakta. Beşinci cilt ise, Roma devri içinde yer alan Plotinos ve onun kurucusu olduğu Yeni-Platonculuk ile birinci periyot Hıristiyan Kilise Babalarının felsefi görüşlerine ayrılmıştır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir