Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım bölümüne yönelik 10 muştuyu ayrıntılandırdı

Siyaset Haberleri Nis 25, 2023 Yorum Yok
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün tarım dalına yönelik muştular açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kırsal Dönüşüm Projesi” ile çiftçilere 10 yeni müjde açıkladığını anımsattı.

Krişçi, bu projelerin hayata geçirilmesiyle, Bakanlık olarak, üreticileri koruyup tüketiciyi kollayarak ziraî üretim altyapısını güçlendireceklerini lisana getirdi.

İlk dayanak Karadeniz doğalgazı ile ilgili

İlk projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Nisan’da devreye alınan Karadeniz doğalgazı ile ilgili olacağını anlatan Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

Bu gazı çıkarmak bizim yıllar evvel düşündüğümüz bir projeydi. Şayet inanır ve güvenirsek inandıklarımızın semeresini alırız. Bu memleketin etrafında doğalgaz rezervleri olduğu halde maalesef bunu gerçekleştiremedik. 46 yıl evvel başlayan bu arama sondaj çalışmaları çok şükür 2 yıl evvel bize çok olumlu bir sinyal olarak döndü. Bugün prestijiyle doğalgazı olan ve bu rezerviyle bizim 35 yıllık doğalgaz gereksinimimizi karşılayacak olan bir kaynak, şu anda ulusal sınırımıza entegre edilmek üzere. Bundan sonra doğalgazı olan ve bunu da en âlâ formda kendi vatandaşlarının refahı, kendi iktisadının gelişmesi, kendi endüstrisinin güç kaynağı olarak kullanıyor olacağız.

“Filyos Sanayi Bölgesi’nde 1 milyon 855 bin ton kapasiteli gübre fabrikaları kurulacak”

Bu gazı çıkarmak bizim yıllar evvel düşündüğümüz bir projeydi. Şayet inanır ve güvenirsek inandıklarımızın semeresini alırız. Bu memleketin etrafında doğal gaz rezervleri olduğu halde maalesef bunu gerçekleştiremedik. 46 yıl evvel başlayan bu arama sondaj çalışmaları çok şükür 2 yıl evvel bize çok olumlu bir sinyal olarak döndü. Bugün prestijiyle doğal gazı olan ve bu rezerviyle bizim 35 yıllık doğal gaz muhtaçlığımızı karşılayacak olan bir kaynak, şu anda ulusal çizgimize entegre edilmek üzere. Bundan sonra doğal gazı olan ve bunu da en uygun halde kendi vatandaşlarının refahı, kendi iktisadının gelişmesi, kendi endüstrisinin güç kaynağı olarak kullanıyor olacağız.1. projemiz, üretimin en büyük girdisi olan üre gübresinin Karadeniz gazıyla Zonguldak’ta üretilmesine başlanmasıdır. Karadeniz gazı, birinci keşiften üretime kadar dünyanın en kısa müddette yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak da gurur duyduğumuz bir proje oldu. Ülkemizde yıllık ortalama 6 milyon ton gübre tüketilmekte olup bugünkü fiyatlarla maliyeti yaklaşık 60 milyar liradır. Karadeniz’den çıkan doğal gaz ile Filyos Sanayi Bölgesi’nde 1 milyon 855 bin ton kapasiteli gübre fabrikaları kurulacaktır. Sabit yatım fiyatı 31,5 milyar lira olan ve 4 yılda tamamlanacak bu yatırımla, ülkenin gübre tüketiminin üçte biri karşılanarak, en büyük ziraî girdide dışa bağımlılık değerli ölçüde azalacaktır.

Kirişci, kurulan gübre fabrikalarında, 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton DAP, 224 bin ton amonyum sülfat ve 60 bin ton potasyum nitrat gübresi üretileceğinin bilgisini verdi, bugünkü fiyatlarla yeni kurulacak gübre fabrikalarında üretilecek gübrenin maliyetinin 19 milyar liranın üzerinde olmasını öngördüklerini söyledi.

“Tarım ve besin piyasalarında istikrar”

Kirişci, 2. projenin, kontratlı üretime dair olduğunu belirterek, bu usulle üretimi yaygınlaştıracaklarını söz etti. Üretici gelirini garanti altına alacaklarını lisana getiren Kirişci, şöyle konuştu.

Sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasıyla, ziraî üretimde planlamaya değerli katkı sağlayacağız. Çiftçilerimiz hasat devrinde pazarlama sorunu yaşamayacak. Tarıma dayalı ham husus muhtaçlığı olan sanayicimiz istediği ölçü ve kalitede ham unsura erişim sağlayacak. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilerek, tarım ve besin piyasalarında istikrar sağlayacağız.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin sayısı artırılacak

Kirişci, sera yatırımlarının yükseltilmesinin 3. proje olduğunu anlatarak, jeotermal organize sanayi bölgesi (OSB) başta olmak üzere sera yatırımı takviyelerini yükselteceklerini söyledi.

“Yerinde üretim – yerinde tüketim” anlayışını geliştirmek için kent tarımı uygulamalarının en değerli ayağı olan tarıma dayalı ihtisas OSB’lerini (TDİOSB) yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

Jeotermal güç potansiyeli tarafından Avrupa’da 1., dünyada ise 7. sıradayız. Şunu da gururla belirtmek istiyorum. Jeotermal seracılıkta dünya önderiyiz. Bugün prestijiyle 57 olan TDİOSB’lerin, jeotermal kaynaklarımızı kullandığımız üzere rüzgar, güneş ve biyokütle üzere yenilenebilir güç kaynaklarımızı kullanarak sayılarını artıracağız. Bu kapsamda, önümüzdeki 5 yılda TDİOSB sayımızı 100’e çıkararak, ek 5 milyon ton zerzevat üretip, 200 bin şahsa yerinde istihdam oluşturacağız. Böylelikle pak güçle etrafımızı korurken güç maliyetlerini değerli ölçüde aşağıya çekeceğiz. Hem güçteki dışa bağımlılığı azaltacağız hem de daha ucuza eser üretmiş olacağız.

Tarımsal sulama

Kirişci, sulama konusunun 4. proje olduğuna dikkati çekerek, basınçlı sulama altyapısını güçlendirme çalışmalarıyla tarımda randımanı artırdıklarına dikkati çekti.

Ülkede kullanılan suyun yüzde 77’sinin ziraî sulamada harcandığına işaret eden Kirişci, şu tabirleri kullandı:

Küresel iklim değişikliğinin sonucu, 2030 yılı prestijiyle, sulanan tarım topraklarında yüzde 78 su açığı olacağı varsayım edilmektedir. Bu sahiden hareketle su varlığımızı verimli bir halde kullanmak için çalışmalarımıza sürat verdik. Eski sulama sistemlerinin modernizasyonu ve yeni yapılacak sulama sistemlerinde, borulu sisteme geçerek şu an yüzde 32 olan su tasarrufunu yüzde 45-50’ye çıkaracağız. Böylelikle 6 milyar metreküp su tasarrufu sağlanacak. Tasarruf edilebilecek bu suyla 11 milyon da ek alan sulanabilir ve 7 milyar lira net zirai gelir artışı sağlanarak 990 bin şahsa istihdam sağlanabilir. Ayrıyeten üreticilerimizin ferdi basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe dayanağı vermeye devam edeceğiz.

3 projeyle hayvancılık geliştirilecek

Kirişci, ülke hayvancılığını geliştirmek, ülkeyi dünyanın kıymetli damızlık hayvan üretim merkezlerden biri haline getirmek ve Türkiye’nin kırmızı et ve süt konusunda besin arz güvenliğini sağlamak için de 3 aktif projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

Bu kapsamda açıklanan 10 müjdenin 5, 6 ve 7. projelerinin hayvancılığı geliştirmeye yönelik olduğunu hatırlatan Kirişci, şu tabirleri kullandı:

Ayrıca bu projeler kapsamında 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen vilayetlerde hayvan varlığımızın yüzde 17’sinin olması nedeniyle, bölgede hayvancılık bölümünün gelişmesi için müspet ayrımcılık uygulayacağız. 5. projemizle, 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezlerini teşvik edeceğiz. 6. projemizle, aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı takviyesi sağlıyoruz. Her haneye en az 1 taban fiyat garantisi veriyoruz. Ayrıyeten kontratlı besicilikle tarımda ‘yerli ve ulusal üretim’ atağımızda yeni bir basamağa geçtik. Kontratlı besicilikte sağladığımız ‘alım garantisi’ ile maliyete nazaran fiyat siyasetiyle üreticimize mutlak karlılık sunuyoruz. Kontratlı besicilik ile kırmızı ette fiyat istikrarı ve piyasa regülasyonunu da hedefliyoruz. Kontratlı besicilikle, hayvancılık yapan çiftçilerimiz kazansınlar, emeklerinin karşılığını alsınlar istiyoruz. 7. projemizle, afet bölgesindeki çiftçilerimize sıfır faizli kredi veriyoruz.

Kirişci, öbür projelerin kırsal kalkınmayı güçlendirerek ziraî üretimde yaşanılan problemlere tahlil sunacağını belirterek, kırsalın cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini bildirdi.

“Kırsal alanlardaki insanların ömür kalitesini artırılacak”

Bu nedenle, kırsal alanların ekonomilerini canlandırmanın ve tarım, hayvancılık ve öteki dallarda verimliliği artırmanın, besin güvenliğini ve nüfusun sağlıklı olmasını sağlamak açısından değerli faydası bulunduğunun altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

Ayrıca, kırsal kalkınma, kırsal alanlardaki insanların ömür kalitesini artırarak kırsal göçü de azaltmada kıymetli bir argümandır. Bu minvalde, kırsal kalkınma ve kırsalın cazibe merkezi haline gelmesi için kimi kıymetli adımların atılması gerekiyordu. Bunlar ortasında, kırsal hizmetlerin uygunlaştırılması ve erişimin artırılması, kırsal alanların altyapılarının geliştirilmesi, gerekli yatırımların yapılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, zelzele bölgesinde kırsal alanların cazip hale gelmesi için planlayarak uygulamaya koyduğumuz köy meskenleri modelinin ülke satına yayarak kırsalı cazibe merkezi haline getireceğiz. Böylelikle gençlerin ve bayanların kırsala ilgisini artıracağız.

“Akıllı köy konutları modeli”

Bakan Kirişci, 8, 9 ve 10. projelere ait ise şu bilgileri verdi:

8. projemizle, gelişmiş altyapısıyla akıllı köy konutları modelini ortaya koyuyoruz. Zelzeleden etkilenen kırsal kesite 143 bin 261 köy konutu inşa edeceğiz. 22 Nisan’da Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı ilçelerimizdeki köylerimizde köy meskenlerini vatandaşlarımıza teslim ettik. 9. projemizle, ‘İlk Konutum Kampanyamız’ kaideleriyle ‘akıllı köy evi’ sahibi olma imkanı getiriyoruz.10. projemizle, konutunu ‘akıllı köy evine’ dönüştürmek isteyen çiftçimize takviye veriyoruz. Her birinin tarımımıza ve ülkemize büyük katkılar vereceğine inandığım 10 altın müjdenin kesimimiz için güzel ve uğurlu olmasını diliyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir