Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kıymetli kitabı

Genel Nis 26, 2023 Yorum Yok
ensonhaber.com

Atatürk’ün meclis açılış konuşmalarını içeren Türkiye’nin Birinci Yılları ölümsüz yapıtı Nutuk ve İzmir’de Türkiye’nin Geleceği üzerine halkla sohbetini içeren kitabı her Türk gencinin okuması gerekiyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel yayınlanacak olan kitapları tanıyalım…

Bir ülkenin kendini var etme eforu: Türkiye’nin Birinci Yılları

Türk­iye’ni­n Birinci Yılları’nda yeni­ kurulan Türk­iye Cumhuriyeti’ndeki tüm yenilikler ve b­ir ülkeni­n kendi­n­i var etme eforunu yıl yıl, adım adım kurucusunun ağzından dinliyoruz.

Türkiye’nin Birinci Yılları, Atatürk’ün 1924-1938 ortasında yaptığı, büyük çoğunluğu meclis açılış konuşmalarından oluşan bir kitap. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm yenilikleri, eğitimden endüstriye, tarımdan şehirciliğe, iktisattan diplomatik bağlantılara tüm gelişmeleri, özcesi bir ülkenin kendini var etme uğraşını yıl yıl, adım adım kurucusunun ağzından dinliyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Mart 1924’te Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayla açılan bu kitap, 1 Kasım 1938’de Atatürk ismine Celal Bayar’ın okuduğu nutukla son buluyor.

Sayfa: 104

Kitaptan bir kısım;

“Efendiler, geçen yıl sırasında dış siyasetimiz barış ve sakinlik vadisinde daima ilerleme göstermiştir. Felaketli yılların son izleri olan askerî işgaller büsbütün son buldu. Vatanın fiilen tamlığını bedene getiren bu olaylar, milletin tarihinde ebediyen mecburiyetiyle ancak özgüven ve iftiharıyla yaşayacaktır.”

Bir ülke, bir önder, bir başyapıt: Nutuk

Atatürk’ün 1927’de meclis kürsüsünden verdiği nutkun yazıya dökülmüş hali olan Nutuk, 1934 baskısının tıpkıbasımı olarak hazırlandı. Nutuk’un girişince şöyle başlıyor Atatürk;

Hepimizin bildiği bu cümlelerle açılan Nutuk bir milletin tekrar doğuş öyküsünün kurtarıcısının gözünden anlatıldığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en temel metinlerinden biri. Bağımsızlığa giden yollarda neler yaşandığını, Kurtuluş Savaşı’nı ve cumhuriyetin ilanını Atatürk’ün değerlendirmeleriyle bu eşsiz yapıtta yıllardır okuyoruz ve okumaya devam edeceğiz.

“1919 yılı Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve manzara-i genele:

Osmanlı Devleti’nin dahil bulunduğu küme, Harb-i Umumi’de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harp’in uzun yılları zarfında millet yorgun ve yoksul bir halde. Millet ve memleketi Harb-i Genel’e sevk edenler, kendi hayatları kaygısına düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkisini işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği deni önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın riyasetindeki kabine; âciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız padişahın iradesine tâbi ve onunla bir arada şahıslarını vikaye edebilecek rastgele bir vaziyete razı…”

Bir başkanın halkıyla sohbeti: Türkiye’nin Geleceği

Türkiye’nin Geleceği, büyük badireler atlatmış bir halkın başkanıyla samimi bağlantısını, başkanın halkına hesap verebilirliğini göstermesi açısından değerli bir doküman niteliğinde.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 2 Şubat 1923’te İzmir’de yaptığı bu konuşma, nutuktan çok bir önderin halkıyla sohbeti olarak okunabilir. İzmir’in kurtuluşundan kısa bir mühlet sonra yapılan bu toplantıda Atatürk, farklı kesitlerden insanlara hayalindeki Türkiye’yi anlatır, eğitimden bayan haklarına, dinden askeriyeye çeşitli hususlardaki niyetlerini halkla paylaşır.

İzmir konuşması, büyük badireler atlatmış bir halkın önderiyle samimi ilgisini, başkanın halkına hesap verebilirliğini göstermesi açısından da kıymetli bir evrak.

Sayfa: 104

“Benim gördüğüm manzara”

“Hakikaten benim gördüğüm görüntüyü gördükten sonra yapılacak şey, derhal bütün kuvvetimizi, bütün kıymetli vasıtalarımızı, bütün servet kaynaklarımızı -ki İstanbul’da toplanmıştı- bunların tamamını bir an evvel Anadolu’ya atmak ve derhal hükümeti Anadolu’ya nakletmek, ateşkes kararlarına muhalif yapılan en ufak bir harekete karşı derhal kuvvet kullanmak gerekiyordu. Ve ben onu yapmak istiyordum.”

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir