Birtakım KDV iadesi uygulamalarında değişiklik yapıldı

Siyaset Haberleri Nis 03, 2023 Yorum Yok
AA

Katma Kıymet Vergisi’nde (KDV), mükelleflerin 1 Şubat 2023’ten itibaren yapılan süreçlerinde uygulanmak üzere, iade hakkı doğuran süreçlerinde, iade talebinde bulunacakları minimum meblağ 2 bin lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Mücbir sebep ilan edilen yerlerde

Tebliğ ile zorlayan sebep ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunması nedeniyle zorlayıcı sebep kapsamına alınan fakat faaliyetlerine olağan biçimde devam edebilecek nitelikteki mükelleflerin, yönetime zorlayıcı sebep halinin sona erdirilmesi gayesiyle yapacakları müracaat sonucunda yapılacak değerlendirmeye nazaran bu halinin sona ereceği ve kelam konusu mükelleflerin alış ve satışlarında genel yöntemler çerçevesinde tevkifat uygulanabileceği hususu açıklığa kavuşturuldu.

PTT AŞ’nin posta işlerinin yürütülmesinde KDV tevkifatına tabi oldu

PTT AŞ’nin posta işlerinin yürütülmesinde aldığı hizmetlerin (gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi gibi) iş gücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatına tabi olduğu hususu bildiride düzenlenerek uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlandı.

KDV iade prosedürleri kolaylaştı

Hizmet nitelikli tevkifata tabi süreçlerden kaynaklanan ve vergi inceleme raporuyla sonuçlandırılan KDV iade taleplerinin (temizlik, bahçe ve etraf bakım hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tadil, bakım ve tamir hizmetleri; her türlü yemek servisi ve tertip hizmetleri, etüt, plan-proje, danışmanlık, kontrol ve gibisi hizmetler, yapı kontrol hizmeti, nakliyecilik hizmetleri, her türlü baskı ve basım hizmeti, ticari reklam hizmetleri, işgücü temin hizmeti gibi) mükelleflerin müddetinde düzenlenmiş tam tasdik kontratı bulunması kaydıyla, yeminli mali müşavir (YMM) raporu ile de yerine getirilebilmesine imkan tanınarak kelam konusu süreçlerdeki KDV iade prosedürleri kolaylaştırıldı.

İade talebinde bulunulabilecek minimum tutar

Öte yandan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Şubat 2023’ten itibaren yapılan süreçlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran süreçlerine ait olarak iade talebinde bulunabilecekleri minimum meblağ 2 bin lira olarak belirlendi.

İade şartı

Buna nazaran mükelleflerin bir vergilendirme devrindeki iade talep fiyatının 2 bin liranın altında olmasına rağmen sonraki vergilendirme periyotlarındaki iade talep fiyatları birlikte dikkate alındığında kelam konusu hudut aşılıyorsa iade yapılabilecek.

Özel temel uygulaması kelam konusu

YMM’ler ile müddetinde düzenlenmiş tam tasdik kontratı bulunan mükelleflerin, haklarında geçersiz yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak kullanma olumsuz tespitleri olması durumunda, dokümanlarda yer alan alım fiyatının birebir periyottaki toplam alımlarının yüzde 5’ini geçmemesi halinde, mükellefler için bu tespitler nedeniyle özel temel uygulaması kelam konusu olmayacak.

Sahte doküman düzenleyenlerin durumunda düzenleme yapıldı

Sahte evrak yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı evrak kullanma olumsuz raporu ile uydurma evrak yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı doküman kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve evrak ibraz etmeme olumsuz tespitleri nedeniyle KDV iade uygulamalarında özel asıllara tabi olan mükelleflerden 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarında faaliyette bulundukları devirlerin tamamına ait olarak 7440 sayılı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların genel asıllara dönüşü sağlandı.

Elektronik fiyat toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmeleri kararı

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kent içi yolcu nakliyatı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik fiyat toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin, talep etmeleri durumunda, hasılat asıllı vergilendirme adabı kapsamına geçmelerine imkan tanınırken, yapılan düzenlemeyle uygulamanın ne formda yürütüleceği söz edildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir